กิจกรรม : พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งรายละเอียด :
    ด้วยเทศบาลเมืองชุมพรได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอวส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๒ "เมืองชุมพรเกมส์" ระหว่างวันที่ ๒๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ จัดการแข่งขันกีฬา จำนวน ๑๑ ชนิดโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาด้วยความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย และพัฒนาสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงทั่งร่างกายและจิตใจ และพัฒนาทักษณะด้านกีฬาต่างๆไปสู่การเป็นนักกีฬาที่มีความเป็นเลิศ นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร กล่าวรายงานและร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาโดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี และมีผู้ร่วมงานต่างๆมากมาย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562    อ่าน 207 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**