กิจกรรม : พิธีมอบโล่สุขภาพดีวิถีใหม่.สูงวัย.อย่างมีคุณค่า

รายละเอียด :
    นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร มอบหมายให้นางวิไลวรรณ ใจปลื้ม .และนางสาวทิฏฐานุรี พาโอภาส ร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างพลังขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ และความร่วมมือของภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ และรับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที่ 11 ตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ดีเด่น ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานีความสำเร็จและความภาคภูมิใจ จากการทำงานการดูแลผู้สูงอายุอย่างยาวนาน #โล่เชิดชูเกียรติรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที่ 11 ตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) ในชุมชน ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี #การดูแลผู้สูงอายุ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563    อ่าน 72 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**