กิจกรรม : เตรียมความพร้อมเจ้าหนัาที่รับสมัครสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี
รายละเอียด :
    วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 13.30 น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร ชั้น3 อาคารโอทอป นางสาวศริพร เมืองพรหม ผอ. การเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองชุมพร ประชุมเพื่อซักซ้อม เตรียมความพร้อม และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ระหว่าง วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ให้แก่เจ้าหน้าที่ รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2564    อ่าน 40 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**