กิจกรรม : ประชุมกลุ่มย่อย การวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองชุมพร (ปรับปรุงครั้งที่2) โดยสำนักงานโยธาธิการและผั


รายละเอียด :
    วันที่ (๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ) นางสาวศิริพร เมืองพรหม ปลัดเทศบาลเมืองชุมพรปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ร่วมประชุมกลุ่มย่อย การวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองชุมพร (ปรับปรุงครั้งที่2) โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร ณ หอประชุมชั้น 3 อาคาร OTOP สำนักงานเทศบาลเมืองขุมพร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564    อ่าน 36 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**