กิจกรรม : โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ปี 2564รายละเอียด :
    วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารโอทอป เทศบาลเมืองชุมพร นายภูวฤทธิ์ ศิริเพ็ชร์ รองปลัดเทศบาลเมืองชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ปี 2564 พร้อมด้วย นายวัฐญากรณ์ บัวกิ่ง รองปลัดเทศบาลเมืองชุมพร มีนางสาวฤติมา พรหมเมศร หน. ฝ่ายบริการฯ รก. ผอ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชุมพร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหารและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปรุง - ประกอบอาหารอย่างถูกต้อง แบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน โดยมีนางสาวปุริมปรัชญ์ มากมณี นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการเทศบาลเมืองชุมพร บรรยาย เรื่อง หลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร นางสาวอนงค์ วดีนาภรณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร บรรยายการสาธิตและฝึกปฎิบัติการล้างมือ การหยิบจับอาหารและการแต่งกาย ฯลฯ และนางสาวศิริรัตน์ สุริยะ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ เทศบาลเมืองชุมพร ทดสอบความรู้หลังการอบรม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564    อ่าน 27 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**