กิจกรรม : โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2564

รายละเอียด :
    นนี้ (1 เมษายน 2564) เทศบาลเมืองชุมพร โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสัตวแพทย์ ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดมณีสพ ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ช่วงเวลา 09.00-11.30 น. ออกให้บริการในพื้นที่ชุมชน ช่วงเวลา 13.30-15.00 น. ให้บริการ ณ อาคารงานสัตว์แพทย์และงานควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชุมพร ทุกวันราชการ #ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2564 #ด้วยความห่วงใย #เทศบาลเมืองชุมพร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2564    อ่าน 147 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**