กิจกรรม : เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองชุมพร หลัง กกต.รับรองผลการเลือกตั้ง เพื่อแต่งตั้งประธานสภา รองประธานสภา และเรายละเอียด :
    นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองชุมพร หลัง กกต.รับรองผลการเลือกตั้ง เพื่อแต่งตั้งประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภาเทศบาลเมืองชุมพร ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชุมพร มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพรและนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา มีจำนวนสมาชิกภาเทศบาลเมืองชุมพร จำนวน 18 คน ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว วันนี้ (5 พฤษภาคม 2564) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชุมพร นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองชุมพร โดยกำหนดให้มีการปฏิญาณตนของสมาชิกสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ และผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง นายณัฐวัฒน์ โชติกสถิตย์ เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองชุมพร และได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง นายราชันย์ โสภณมณี เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองชุมพร และตามมติที่ประชุมคัดเลือก นางสาวศิริพร เมืองพรหม ปลัดเทศบาลเมืองชุมพร เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองชุมพร พร้อมนี้ นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพร และคณะ มอบเงินจำนวน 1 แสนบาท เพื่อสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นผู้รับมอบ ด้านนายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยในรอบนี้ผู้ติดโรคจะไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการน้อยมากในระยะแรก จึงทำให้โรคแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วมีผู้ป่วยติดเชื้อรายวันและผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการแพร่ระบาดภายในครัวเรือน จะเห็นได้ว่าจังหวัดชุมพรมีการยกระดับ มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน ซึ่งทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ที่ได้ผลดีก็เพราะบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพราะถือว่าเป็นแนวหน้าในการเผชิญสถานการณ์โควิด-19 ในนามของทีมศรีชัย จึงร่วมกันระดมทุนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้จังหวัดชุมพรสามารถฝ่าวิกฤตโควิดครั้งนี้ไปด้วยกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2564    อ่าน 109 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**