กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง JICA และสำนักสภาพั
รายละเอียด :
    นนี้ (19 พ.ค. 64) เวลา 13.00 น. นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร พร้อมด้วย นายณัฐวัฒน์ โชติกสถิตย์ ประธานสภาเทศบาลเมืองชุมพร นางสาวศิริพร เมืองพรหม ปลัดเทศบาลเมืองชุมพร นายภูวฤทธิ์ ศิริเพ็ชร์ รองปลัดเทศบาล นายวัฐญากรณ์ บัวกิ่ง รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชุมพร ร่วมในการส่งมอบงานก่อสร้างบริเวณต้นไทร โซน D ตามโครงการออกแบบและปรับปรุงสวนสาธารณะและสนามกีฬา ภายใต้แผนการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน (SFC Plan) เทศบาลเมืองชุมพร โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง JICA และสำนักสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เชิญให้เทศบาลเมืองชุมพรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นพื้นที่เป้าหมายในกรอบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (SEC.) โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน 3 คณะ โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ทีมที่ปรึกษาท้องถิ่น และเทศบาลเมืองชุมพร จนได้สรุปโครงการนำร่อง คือ โครงการออกแบบและปรับปรุงสวนสาธารณะและสนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร ซึ่งประกอบด้วย 14 โซน ตั้งแต่โซนA - โซน N ซึ่งในขณะนี้พื้นที่แล้วเสร็จ ได้แก่ 📌📌โซน D การปรับปรุงพื้นที่บริเวณต้นไทร (เป็นโครงการนำร่อง) ได้ดำเนินการออกแบบและก่อสร้างเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นสวนสาธารณะระดับเมือง และส่งเสริมพื้นที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การออกแบบคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย เช่น การจัดงานกิจกรรม พื้นที่พักผ่อน แลนด์มาร์ค ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564    อ่าน 128 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**