กิจกรรม : ภาพกิจกรรมให้บริการของศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูจากทีมสหวิชาชีพจากศูนย์พ้ฒนาและฟื้นฟูเทศบาลเมืองชุมพร

ภาพกิจกรรมวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564


ภาพกิจกรรมวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
ภาพกิจกรรมวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564


ภาพกิจกรรมวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564รายละเอียด :
    ทีมสหวิชาชีพจากศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูลงพื้นที่เยี่ยมและประมิณภาวะสุขภาพ ผู้ป่วยที่ขออนุเคราะห์ ขอยืมอุปกรณ์ทางแพทย์และทีมงานทีมสหกิจจากศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูได้เปิดให้บริการทั่งในส่วนของกายภาพบำบัด และแพทย์แผนไทย ดูแลทั่งในส่วนของผู้สูงอายุและพิการ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564    อ่าน 225 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**