" แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข "พร้อม  CD
ติดต่อขอรับแบบบ้านได้ที่กองช่าง
เทศบาลเมืองชุมพร 
โทร 077 - 511024 ต่อ 105
Untitled Document
 
 
 
 
 
ลำดับ
VDO
ชื่อ VDO
     
1
เทศบาลเมืองชุมพรออนทีวี#1-09-58
2
เทศบาลเมืองชุมพรออนทีวี#2-09-58
3
เทศบาลเมืองชุมพรออนทีวี08-58#2
4
เทศบาลเมืองชุมพรออนทีวี08-58#1
5
รายการเทศบาลเมืองชุมพรออนทีวี 07 58#2
6
รายการเทศบาลเมืองชุมพรออนทีวี 07 58#1
7
รายการเทศบาลเมืองชุมพรออนทีวี 06 58#2
8
รายการเทศบาลเมืองชุมพรออนทีวี 06 58#1
9
รายการเทศบาลเมืองชุมพรออนทีวี#2-05-58
10
ข่าวเคเบิ้ลชุมพร-เทศบาลออนทีวี
11
เทศบาลเมืองชุมพรออนทีวี 09 Tap2(CCTV+Wifi) S3
12
ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
13
เทศบาลเมืองชุมพร-ออนทีวี
14
เทศบาลเมืองชุมพร-ออนทีวี2
15
เทศบาลเมืองชุมพร-ออนทีวี3
16
เทศบาลเมืองชุมพร-ออนทีวี01-กุมภาพันธ์
17
เทศบาลเมืองชุมพร-ออนทีวี02_2-กุมภาพันธ์
18
เทศบาลเมืองชุมพรออนทีวี 03 57 S1
19
เทศบาลเมืองชุมพรออนทีวีonTV04 57S1
20
เทศบาลเมืองชุมพรออนทีวีonTV 04 57S2
21
เทศบาลเมืองชุมพรONTVเดือนเมษายน
22
เทศบาลเมืองชุมพรONTVเดือนเมษายนตอน2
23
เทศบาลเมืองชุมพรออนทีวีมิถุนายน2557
24
เทศบาลเมืองชุมพรออนทีวีมิถุนายน2557ตอนที่2
25
เทศบาลเมืองชุมพรออนทีวีเดือนสิงหาคมตอนที่1
26
เทศบาลเมืองชุมพรออนทีวีเดือนสิงหาคมตอนที่2
27
เทศบาลเมืองชุมพรออนทีวีเดือนกันยายนตอนที่1
28
เทศบาลเมืองชุมพรออนทีวีเดือนกันยายนตอนที่2
29
เพลงปั่นจักรยาน Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ
30
เทศบาลเมืองชุมพรออนทีวี #1-03-59
31
เทศบาลเมืองชุมพรออนทีวี #2-03-59
32
เทศบาลเมืองชุมพรออนทีวี 04 59#1
33
เทศบาลเมืองชุมพรออนทีวี 04 59#2
34
เทศบาลเมืองชุมพรออนทีวี 05 59#1
35
เทศบาลเมืองชุมพรออนทีวี 05 59#2
36
เทศบาลเมืองชุมพรออนทีวี 06 59#1
37
เทศบาลเมืองชุมพรออนทีวี 06 59#2
38
เทศบาลเมืองชุมพรออนทีวี 07 59#1
38
เทศบาลเมืองชุมพรออนทีวี 07 59#2
39
งานเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จังหวัดชุมพร
40
เทศบาลเมืองชุมพร ออนทีวี 29 สิงหาคม 2559#1
41
เทศบาลเมืองชุมพร ออนทีวี 29 สิงหาคม 2559#2
42
เทศบาลเมืองชุมพร ออนทีวี 30 กันยายน 2559#1
43
เทศบาลเมืองชุมพร ออนทีวี 30 กันยายน 2559#2
44
เทศบาลเมืองชุมพร ออนทีวี 18 พฤศจิกายน 2559#1
45
เทศบาลเมืองชุมพร ออนทีวี 18 พฤศจิกายน 2559#2
46
เทศบาลเมืองชุมพร ออนทีวี 20 ธันวาคม 2559#1
47
เทศบาลเมืองชุมพร ออนทีวี 20 ธันวาคม 2559#2
48
เทศบาลเมืองชุมพร ออนทีวี 20 12 59 S1
49
เทศบาลเมืองชุมพร ออนทีวี 20 12 59 S2
50
เทศบาลเมืองชุมพร ออนทีวี 20 1 60 S1
51
เทศบาลเมืองชุมพร ออนทีวี 20 1 60 S2
52
เทศบาลเมืองชุมพรออนทีวี 26/05/60 s1
53
เทศบาลเมืองชุมพรออนทีวี 26/05/60 s2
53
เทศบาลเมืองชุมพร ออนทีวี 18 07 60 S1
53
เทศบาลเมืองชุมพร ออนทีวี 18 07 60 S2
54
เทศบาลเมืองชุมพรออนทีวี 23 8 60 S1