ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร 📌📌รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565
  รายละเอียด :

 ระกาศเทศบาลเมืองชุมพร

📌📌รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565
ด้วยเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร มีความประสงค์จะรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน โดยปฏิบัติงานระหว่าง เดือน มี.ค.-พ.ค. 2565 คุณสมบัติ สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ มีภูมิลำเนาอยู่ในเทศบาลเมืองชุมพร การศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (จบมัธยมศึกษาปีที่ 3) และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
🔶ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 9 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ
🔷กองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 077-512332
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 584 คน