ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การเลืกตั้งคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านในฝัน
  รายละเอียด :

 - ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การเลืกตั้งคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านในฝัน

- ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง คุณสมบัติผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านในฝัน
- ประกาศเทศบาล เรื่อง คุณสมบัติผู้ มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านในฝัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 48 คน