ประกาศข่าวการเงินการคลัง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลเมืองชุมพร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลเมืองชุมพร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน