ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอขัอญญติท้องถิ่น พ.ศ.2542
  รายละเอียด :

 การรับฟังความคิดเห็นพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอขัอญญติท้องถิ่น พ.ศ.2542

สรุปผลการรับฟัง รายงานสรุปผลการรับฟัง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน