ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดระบบไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬาจังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิส์ (e-bidding)
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดระบบไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬาจังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิส์ (e-bidding)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 49 คน