ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 40 คน