รายงานสถานะการเงินการคลัง
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินคามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (งวดที่๑)
  รายละเอียด :

     งานพัสดุและทรัพย์สินได้จ้ดทำรายงานผลงานการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม )

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กรกฏาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 4175 คน