ประกาศข่าวการเงินการคลัง
เรื่อง : สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๓
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 4 คน