ประกาศข่าวการเงินการคลัง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่องขยายเวลากำหนดการดำเนินการตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำภาษี ๒๕๖๓
  รายละเอียด :
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน