ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่องประกวดราคาผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ จำนวน ๘๙ วันโดยวิธีเฉพราะเจาะจง
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน