ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาให้เอกชนรับดำเนินงานทำความสะอาด งานเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน