รายงานสถานะการเงินการคลัง
เรื่อง : ประกาศ เทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 4093 คน