ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทสบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผลชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือและสาระสำคุญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่..๔..(เดือน..ตุลาคม..พ.ศ..๒๕๖๓..ถึง เดือน ..ธันวาคม..พ.ศ.๒๕๖๓
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 9 คน