ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 1177 /๒๕๖๔ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งมาตรเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  รายละเอียด : เรื่องแก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งมาตรเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน