ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง แนวทางการปฎิบัติราชการ และการปฎิบัติงานของภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  รายละเอียด : เรื่อง แนวทางการปฎิบัติราชการ และการปฎิบัติงานของภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน