ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ ๑๑๙๑/๒๕๖๔ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในด้านการเดินทางมาตรการส่วนบุคคลและมาตรการครัวเรือน
  รายละเอียด : เรื่องแก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในด้านการเดินทางมาตรการส่วนบุคคลและมาตรการครัวเรือน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน