ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแลพราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  รายละเอียด : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแลพราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน