ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การขยายเวลาเรียนรูปแบบ Online,On Hand และ On Demand ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
  รายละเอียด : เรื่อง การขยายเวลาเรียนรูปแบบ Online,On Hand และ On Demand ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 48 คน