ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช่งานก่อสร้าง
  รายละเอียด : ชื่อโครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๒ รายการ ใช้สำหรับจัดทำสนามฟุตบอลในโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน