ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  รายละเอียด : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและพราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อ..โครงการ..ก่อสร้างศูนย์บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเทศบาลเมืองชุมพร...
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน