ประกาศข่าวการเงินการคลัง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริดภค จำนวน ๑๐.๐๐๐ ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีคัดเลือก
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน