ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มกับทางเทศบาลเมืองชุมพร จำนวน 5,619 คน
  รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มกับทางเทศบาลเมืองชุมพร จำนวน 5,619 คน 💉นัดหมายวัน เวลา ในการฉีดวัคซีนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 92 คน