ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเซื้อเพลิง และการกำหนดปริมาณน้ำมันเซื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 31 คน