ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบภ.ด.ส.3) พ.ศ.๒๕๖๒
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๓๐ ชุดที่ ๑ จำนวน ๓,๒๗๘ราย จำนวนแปลง ๖,๒๙๓ แปลง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 3267 คน