ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนารายได้และฝ่ายแผนที่ภาษีโดยวิธีคัดเลือก
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนารายได้และฝ่ายแผนที่ภาษีโดยวิธีคัดเลือก

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 7 คน