ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
25
08 ต.ค. 2563
2 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะขายทอดตลาดประมูลด้วยวาจา ดาวน์โหลดเอกสาร
52
11 ก.ย. 2563
3 ประเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป้นพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
26 ส.ค. 2563
4 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๑๙๕ รายการของเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
79
24 ส.ค. 2563
5 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง แจ้งกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
24 ส.ค. 2563
6 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง บัญชีรายชื่อมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
21 ส.ค. 2563
7 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
47
17 ส.ค. 2563
8 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลากรในศูนย์บริการสุขภาพชุมชนและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
61
14 ส.ค. 2563
9 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
54
13 ส.ค. 2563
10 ประกาศเทศบาลเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
61
05 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15