ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศบัญชีประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
23 ก.พ. 2564
2 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญยติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจะปี พ.ส. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
29 ม.ค. 2564
3 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ขยายเวลาการให้บริการประชาชนในการรับชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปีภาษี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
25 ธ.ค. 2563
4 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประชาสัมพันธ์กระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ ๒๕๖๓ เพื่อใช้ให้ในการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
21 ธ.ค. 2563
5 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกาศจ้างก่อสร้างศูนย์บริการสุขภาพระดับปฐม๓ูมิ เทศบาลเมืองชุมพร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigging) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
17 ธ.ค. 2563
6 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญยติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ ๒๕๖๓ ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
38
17 ธ.ค. 2563
7 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและการเก็บขนมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
08 ธ.ค. 2563
8 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การชำระค่าภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
08 ธ.ค. 2563
9 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
08 ธ.ค. 2563
10 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตามมาตร 30 ชุดที่ 1 จำนวน 120 ราย จำนวนแปลง 393 แปลง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
04 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16