ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลเมืองชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
141
07 ต.ค. 2564
2 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป้นพนักงานสถานธนานุบาลของเทศบาลเมืองชุมพร ในตำแหน่งพนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด ดาวน์โหลดเอกสาร
140
29 ก.ย. 2564
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มกับทางเทศบาลเมืองชุมพร จำนวน 5,619 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
378
14 ก.ย. 2564
4 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียนเกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำเเหน่งพนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด ดาวน์โหลดเอกสาร
130
13 ก.ย. 2564
5 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
129
10 ก.ย. 2564
6 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศเลื่อนกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
126
06 ส.ค. 2564
7 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทะฺสอบแข่งขันเป็นพนักงานสถานธนานุบาลตำแหน่ง พนักงานรัฏษาสถานที่ และความสะอาด ดาวน์โหลดเอกสาร
117
30 ก.ค. 2564
8 ข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลัง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
23 มิ.ย. 2564
9 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
182
17 มิ.ย. 2564
10 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การขยายเวลาเรียนรูปแบบ Online,On Hand และ On Demand ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
14 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18