ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทสบาลเมืองชุมพร เรื่อง เปิดประมูลให้เอกชนเช่าอสังหาริมทรัพย์สินของเทศบาลเมืองชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
38
21 ธ.ค. 2564
2 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง เปิดประมูลราคาให้เอกชนเช่าเข้าดำเนินกิจการฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
43
14 ธ.ค. 2564
3 ระกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนารายได้และฝ่ายแผนที่ภาษีโดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
53
24 พ.ย. 2564
4 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง เปิดประมูลราคาให้เอกชนเช่าเข้าดำเนินกิจการฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
3292
10 พ.ย. 2564
5 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบภ.ด.ส.3) พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
3319
10 พ.ย. 2564
6 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การยื่นแบบเเสดงรายการเพื่อชำระค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
3291
04 พ.ย. 2564
7 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่องการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
3285
04 พ.ย. 2564
8 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
3383
27 ต.ค. 2564
9 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลเมืองชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
3454
07 ต.ค. 2564
10 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป้นพนักงานสถานธนานุบาลของเทศบาลเมืองชุมพร ในตำแหน่งพนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด ดาวน์โหลดเอกสาร
3421
29 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18