ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การรับฟังความคิดเห็นพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอขัอญญติท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
05 พ.ค. 2565
2 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ขยายเวลาการรับชำระภาษีและการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
29 เม.ย. 2565
3 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การเลืกตั้งคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านในฝัน ดาวน์โหลดเอกสาร
48
30 มี.ค. 2565
4 ระเบียบเทศบาลเมืองชุมพร ว่าด้วยให้บริการศูนย์ธาราบำบัด พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
10 ก.พ. 2565
5 ประกาศเทศบาลเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
598
04 ก.พ. 2565
6 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร 📌📌รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
584
04 ก.พ. 2565
7 ประกาศเทสบาลเมืองชุมพร เรื่อง เปิดประมูลให้เอกชนเช่าอสังหาริมทรัพย์สินของเทศบาลเมืองชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
627
21 ธ.ค. 2564
8 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง เปิดประมูลราคาให้เอกชนเช่าเข้าดำเนินกิจการฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
624
14 ธ.ค. 2564
9 ระกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนารายได้และฝ่ายแผนที่ภาษีโดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
625
24 พ.ย. 2564
10 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง เปิดประมูลราคาให้เอกชนเช่าเข้าดำเนินกิจการฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
3862
10 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19