ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาล เรื่อง ผลการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
15 พ.ย. 2562
2 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและการเก็บขนมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
12 พ.ย. 2562
3 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การยื่นแบบเเสดงรายการและการชำระเงิน ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
12 พ.ย. 2562
4 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
12 พ.ย. 2562
5 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รายชื่อผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
133
25 ก.ย. 2562
6 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
192
04 ก.ย. 2562
7 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
02 ก.ย. 2562
8 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลเมืองชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
175
14 ส.ค. 2562
9 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชุมพรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
26 มิ.ย. 2562
10 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
68
19 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11