ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
10
22 ม.ค. 2563
2 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
82
27 ธ.ค. 2562
3 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
27 ธ.ค. 2562
4 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
85
17 ธ.ค. 2562
5 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
107
25 พ.ย. 2562
6 ประกาศเทศบาล เรื่อง ผลการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
15 พ.ย. 2562
7 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและการเก็บขนมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
12 พ.ย. 2562
8 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การยื่นแบบเเสดงรายการและการชำระเงิน ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
12 พ.ย. 2562
9 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
12 พ.ย. 2562
10 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รายชื่อผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
167
25 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12