ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
10
17 มี.ค. 2563
2 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
16 มี.ค. 2563
3 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
47
25 ก.พ. 2563
4 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป้นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
197
18 ก.พ. 2563
5 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการระดับปฎิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
17 ก.พ. 2563
6 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงายประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
17 ก.พ. 2563
7 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชุมพร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
31 ม.ค. 2563
8 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชุมพรวัดเกาะแก้วประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
31 ม.ค. 2563
9 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
250
22 ม.ค. 2563
10 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
152
27 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13