ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
30
05 ส.ค. 2563
2 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑)ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร(ชุดที่๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
04 ส.ค. 2563
3 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง บัญชีราคาประเมิณทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร (ชุดที่๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
24 ก.ค. 2563
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
30
17 ก.ค. 2563
5 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
13 ก.ค. 2563
6 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง บัญชีราคาประเมิณทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑)ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร(ชุดที่๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
30 มิ.ย. 2563
7 ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การตรวจสอบปรัปปรุงข้อมูลทะเบียนราษฏร ดาวน์โหลดเอกสาร
28
29 มิ.ย. 2563
8 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
16 มิ.ย. 2563
9 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ส. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
11 มิ.ย. 2563
10 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ขยายเวลากำหนดการดำเนินการตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ประจำปีภาษี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
09 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14