ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศ เรื่องประกวดการแสดงดนตรีพื้นบ้าน (กลองยาว)ประจำปีงบประมาณ พ.ส. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
27 พ.ย. 2558
92 ประกาศ เรื่องการประกวกดนตรีโฟล์ซอง ประจำปี๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
27 พ.ย. 2558
93 ข่าวสารการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
25 พ.ย. 2558
94 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ห้ามเล่นดอกไม้เพลิงและจุดไฟในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
129
09 พ.ย. 2558
95 กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง เทศบาลเมืองชุมพร ประจำปี ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
148
06 พ.ย. 2558
96 ท่าตะเภาเกมส์ ครั้งที่33 วันที่ 21-30 ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
283
01 ต.ค. 2558
97 เทศบัญญติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
01 ต.ค. 2558
98 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่องโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเสี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
1412
15 ก.ย. 2558
99 ประกาศเทศบาลเมืองเรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณและของรางวัลการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
23 มิ.ย. 2558
100 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
94
23 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15