ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง บัญชีราคาประเมิณทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร (ชุดที่๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
24 ก.ค. 2563
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
48
17 ก.ค. 2563
13 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
13 ก.ค. 2563
14 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง บัญชีราคาประเมิณทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑)ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร(ชุดที่๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
49
30 มิ.ย. 2563
15 ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การตรวจสอบปรัปปรุงข้อมูลทะเบียนราษฏร ดาวน์โหลดเอกสาร
40
29 มิ.ย. 2563
16 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
16 มิ.ย. 2563
17 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ส. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
11 มิ.ย. 2563
18 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ขยายเวลากำหนดการดำเนินการตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ประจำปีภาษี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
09 มิ.ย. 2563
19 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศราคาประเมิณทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
08 มิ.ย. 2563
20 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง เปิดประมูลให้เอกชนเช่าสิทธิในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองชุมพร จำนวน ๓ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
05 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15