ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศเทศบาลเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารศุนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
76
16 เม.ย. 2563
22 แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
65
17 มี.ค. 2563
23 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
16 มี.ค. 2563
24 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
93
25 ก.พ. 2563
25 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการระดับปฎิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
166
17 ก.พ. 2563
26 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงายประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
17 ก.พ. 2563
27 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชุมพร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
31 ม.ค. 2563
28 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชุมพรวัดเกาะแก้วประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
31 ม.ค. 2563
29 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
207
27 ธ.ค. 2562
30 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
27 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15