ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
160
17 ธ.ค. 2562
32 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
154
25 พ.ย. 2562
33 ประกาศเทศบาล เรื่อง ผลการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
15 พ.ย. 2562
34 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและการเก็บขนมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
12 พ.ย. 2562
35 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การยื่นแบบเเสดงรายการและการชำระเงิน ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
12 พ.ย. 2562
36 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
12 พ.ย. 2562
37 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รายชื่อผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
223
25 ก.ย. 2562
38 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
266
04 ก.ย. 2562
39 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
02 ก.ย. 2562
40 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลเมืองชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
249
14 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15