ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชุมพรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
26 มิ.ย. 2562
42 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
120
19 มิ.ย. 2562
43 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
71
10 มิ.ย. 2562
44 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนกรมหลวงชุมพร (จากสี่แยกแขวงทาง-หน้าสาธารณะอาภากรณ์เกียรติวงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
06 มิ.ย. 2562
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
65
31 พ.ค. 2562
46 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง เปลี่ยนแปลงและขยายเวลาขอรับเอกสารประกาศการขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่สามารถซ่อมแซมได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๑๓ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
10 พ.ค. 2562
47 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่สามารถซ่อมแซมได้ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๑๓ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
276
02 พ.ค. 2562
48 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
190
26 ก.พ. 2562
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
18 ก.พ. 2562
50 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
18 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15