ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
141
18 ก.พ. 2562
52 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ยกเลิกและแก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลเมืองชุมพรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภททักษะ)เฉพราะตำแหน่งที่จะคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
119
15 ก.พ. 2562
53 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภททักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
150
06 ก.พ. 2562
54 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
01 ก.พ. 2562
55 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
29 ม.ค. 2562
56 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระเงิน ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
09 ม.ค. 2562
57 แผนป้องกันและปรามปราบการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
107
19 พ.ย. 2561
58 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง แผนการปฏิบัติงานและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
19 พ.ย. 2561
59 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่องรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
296
12 ต.ค. 2561
60 เปลี่ยนกำหนดการและสถานที่ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
234
25 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15