ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ขั้นตอนแสดงระยะเวลาปฏิบัติงานการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
13 ก.ค. 2561
62 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ผลการประชุมการรับฟังความคิดเห้นของประชาชนในการดำเนินการจัดทำโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเป้นพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจรเทศบาลเมืองชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
152
13 ก.ค. 2561
63 เทศบาลเมืองชุมพรประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น"จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีผลิตพืชแผนใหม่" (การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์) ดาวน์โหลดเอกสาร
120
04 พ.ค. 2561
64 ขอเชิญร่วมบริจาคบูชาวัตถุมงคลเพื่อบูรณะเรือชุมพรโดยมีพระพรหมมังคลาจารย์(เจ้าคุณธงชัย)เป็นประธานในพิธีพุทธภิเษกในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ. เรือชุมพร หาดทรายรี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
235
27 เม.ย. 2561
65 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำป้ายเขื่อนชุมชนและป้ายเขื่อนซอยต่างๆพร้อมติดตั่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bigging) ดาวน์โหลดเอกสาร
107
30 มี.ค. 2561
66 ประกาศ ศูนย์ไปรษณีย์ชุมพร สำนักงานไปรษณีเขต๘ เรื่องรับสมัครคัดเลือกคนพิการเข้าทำงานเป็นผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) ดาวน์โหลดเอกสาร
288
22 มี.ค. 2561
67 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
93
22 มี.ค. 2561
68 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภททักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
144
16 ก.พ. 2561
69 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การจัดเก็บเงินค่าะรรมเนียมและการเก็บขนขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
212
15 ธ.ค. 2560
70 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ขยายเวลาให้บริการประชาชนในการรับชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปีภาษี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
15 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15