ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระเงิน ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
156
15 ธ.ค. 2560
72 เรื่อง การรณรงศ์และส่งเสริมให้ถนนสุขเสมอเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน ดาวน์โหลดเอกสาร
94
13 ธ.ค. 2560
73 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
114
08 พ.ย. 2560
74 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ผลการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
08 พ.ย. 2560
75 กำหนดการงานประเพณีวันลอยกระทง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
27 ต.ค. 2560
76 หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
27 ต.ค. 2560
77 เปิดรับสมัครโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จะเปิดให้ลงทะเบียนรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน เวลา 08.00 – 16.00 น. ดาวน์โหลดเอกสาร
100
07 ก.ย. 2560
78 เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศปลูกดอกดาวเรือง ในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
229
22 พ.ค. 2560
79 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร จะเปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดาวน์โหลดเอกสาร
235
23 มี.ค. 2560
80 "ชุมพร เมื่องปั่นได้ เมืองปั่นดี" ดาวน์โหลดเอกสาร
114
23 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15