ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
03 เม.ย. 2563
2 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาเอกชนเข้าลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า เทศบาลเมืองชุมพร เทศบาลเมืองชุมพร โดยวิธีประมูล(ประกวดราคา) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
30 มี.ค. 2563
3 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
18 มี.ค. 2563
4 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำสายเมืองชุมพร ๑๓ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
16 มี.ค. 2563
5 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศใช้แผนจัดแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
12 มี.ค. 2563
6 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
25 ก.พ. 2563
7 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายเมืองชุมพร(บริเวณหอนาฬิกา)ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bgging) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
21 ก.พ. 2563
8 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ของเทศบาลเมืองชุมพร รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
17 ก.พ. 2563
9 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
13 ก.พ. 2563
10 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเมืองชุมพร ๒๕-๒๙(นาสวรรค์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
06 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5