ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลเมืองชุมพร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
08 เม.ย. 2565
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
615
16 ธ.ค. 2564
3 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
614
24 พ.ย. 2564
4 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนกรมหลวง ซอย ๖/๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
3834
19 พ.ย. 2564
5 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
3855
26 ต.ค. 2564
6 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
3866
12 ต.ค. 2564
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
3870
08 ต.ค. 2564
8 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะขายทอดตลาดประมูลด้วยวาจา ดาวน์โหลดเอกสาร
3842
23 ก.ย. 2564
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
3840
10 ก.ย. 2564
10 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนโครงการจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำสำหรับเด็ก จำนวน ๑ สระ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
3855
08 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9