ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
03 ส.ค. 2563
2 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับถนนขยายผิวจราจรถนนสหกรณ์(บริเวณแยกโชคอนันต์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 ก.ค. 2563
3 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่..๓..(เดือน..เมษายน..พ.ศ.๒๕๖๓..ถึง เดือน..มิถุนายน..พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
14 ก.ค. 2563
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
08 ก.ค. 2563
5 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่องขยายเวลากำหนดการดำเนินการตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำภาษี ๒๕๖๓
25
09 มิ.ย. 2563
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
08 มิ.ย. 2563
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
18 พ.ค. 2563
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนกรมหลวงชุมพร ๕ซอย ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
18 พ.ค. 2563
9 ปรกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผลชนการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่..๑..(เดือน..ธันวาคม..พ.ศ.๓๕๖๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
18 พ.ค. 2563
10 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่..๒..(เดือน..มกราคม..พ.ศ.๒๕๖๓..ถึง เดือน..มีนาคม..พ.ศ.๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
18 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7