ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลเมืองชุมพร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
05 เม.ย. 2564
2 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศฝช้แผนขยายเวลาจัดหาพัสดุ ประจะปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
23 มี.ค. 2564
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ถุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
19 มี.ค. 2564
4 สรุปผลการดำเนินการจัดวื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
09 ก.พ. 2564
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
2203
10 พ.ย. 2563
6 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
09 ต.ค. 2563
7 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา๙ื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ติดบ้านติดเตียงในชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร จำ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
18 ก.ย. 2563
8 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
03 ส.ค. 2563
9 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับถนนขยายผิวจราจรถนนสหกรณ์(บริเวณแยกโชคอนันต์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
100
30 ก.ค. 2563
10 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่..๓..(เดือน..เมษายน..พ.ศ.๒๕๖๓..ถึง เดือน..มิถุนายน..พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
14 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8