ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
09 ต.ค. 2563
2 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา๙ื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ติดบ้านติดเตียงในชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร จำ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
18 ก.ย. 2563
3 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
03 ส.ค. 2563
4 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับถนนขยายผิวจราจรถนนสหกรณ์(บริเวณแยกโชคอนันต์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
30 ก.ค. 2563
5 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่..๓..(เดือน..เมษายน..พ.ศ.๒๕๖๓..ถึง เดือน..มิถุนายน..พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
14 ก.ค. 2563
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
08 ก.ค. 2563
7 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่องขยายเวลากำหนดการดำเนินการตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำภาษี ๒๕๖๓
66
09 มิ.ย. 2563
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
08 มิ.ย. 2563
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
18 พ.ค. 2563
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนกรมหลวงชุมพร ๕ซอย ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
18 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7