ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงบริเวณศาลหลักเมืองและลานอเนกประสงค์ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
23
05 ก.ค. 2564
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
14 มิ.ย. 2564
3 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลเมืองชุมพร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
05 เม.ย. 2564
4 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศฝช้แผนขยายเวลาจัดหาพัสดุ ประจะปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
23 มี.ค. 2564
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ถุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
19 มี.ค. 2564
6 สรุปผลการดำเนินการจัดวื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
09 ก.พ. 2564
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
2256
10 พ.ย. 2563
8 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
14 ต.ค. 2563
9 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
09 ต.ค. 2563
10 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา๙ื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ติดบ้านติดเตียงในชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร จำ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
18 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8