ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
11 ธ.ค. 2562
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
19 พ.ย. 2562
3 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและการเก็บขนมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
12 พ.ย. 2562
4 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระเงิน ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
12 พ.ย. 2562
5 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรือง การชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
12 พ.ย. 2562
6 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างเหมาให้เอกชนรับดำเนินงานกวาดทำความสะอาด งานเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชุมพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
07 พ.ย. 2562
7 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ส. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
18 ต.ค. 2562
8 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
15 ต.ค. 2562
9 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการสุขภาพชุมชนและการแพทย์ทางเลือก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
23 ก.ย. 2562
10 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
23 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4