ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
26 ต.ค. 2564
2 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
20
12 ต.ค. 2564
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
08 ต.ค. 2564
4 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะขายทอดตลาดประมูลด้วยวาจา ดาวน์โหลดเอกสาร
23
23 ก.ย. 2564
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
10 ก.ย. 2564
6 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนโครงการจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำสำหรับเด็ก จำนวน ๑ สระ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
34
08 ก.ย. 2564
7 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
08 ก.ย. 2564
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดชื้อจัดจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
26 ส.ค. 2564
9 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๒ รายการ ใช้สำหรับจัดทำสนามฟุตซอลในโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
49
24 ส.ค. 2564
10 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริดภค จำนวน ๑๐.๐๐๐ ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
40
23 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9