ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล.ซอย๒๒ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
22 ม.ค. 2563
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
20 ม.ค. 2563
3 ประกาศเทศบาลเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนปรมินทรมรรคา (ช่วงแยกโชดนันต์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
14 ม.ค. 2563
4 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล.ถนนปรมินทรมรรคา ซอย๒๒ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
13 ม.ค. 2563
5 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเมืองชุมพร ๒๕-๒๙(นาสวรรค์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
13 ม.ค. 2563
6 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
19 พ.ย. 2562
7 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศใช้แผนการปฎิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
15 พ.ย. 2562
8 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดเสนอราคาจ้างจ้างเหมาให้เอกชนรับดำเนินงานกวาดทำความสะอาด งานเก็บขนมูลฝอยเทศบาลเมืองชุมพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
07 พ.ย. 2562
9 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
30 ต.ค. 2562
10 ประกาศ เทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ส. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
18 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36