ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบาย สายเมืองชุมพร๒๕(ซอยมิตรภาพ๑)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
02 เม.ย. 2563
2 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
3
01 เม.ย. 2563
3 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำสายนวมินทร์ร่วมใจ(ซอยเลียบทางรถไฟ๑)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
30 มี.ค. 2563
4 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสุขเสมอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
2
30 มี.ค. 2563
5 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาเอกชนเข้าลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังานไฟฟ้า เทศบาลเมืองชุมพร โดยวิธีประมูล(ประกวดราคา) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
30 มี.ค. 2563
6 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและพิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
25 มี.ค. 2563
7 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวคราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ สายนวมินทร์ร่วมใจ (ซอยเลียบทางรถไฟ๑)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
12 มี.ค. 2563
8 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล.สายสุขเสมอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
12 มี.ค. 2563
9 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่ระบายน้ำ สายนวมินทร์ร่วมใจ(ซอยเลียบทางรถไฟ๑)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
05 มี.ค. 2563
10 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล.สายสุขเสมอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
05 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39