ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ติดบ้านติดเตียงในชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
10 ส.ค. 2563
2 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน๘ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม)สำหรับโรงเรียนเทศบาล๑(บ้านท่าตะเภา)สังกัดเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ หลังด้วยวิธี ดาวน์โหลดเอกสาร
9
06 ส.ค. 2563
3 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนขยายผิวจราจรถนนสหกรณ์(บริเวณแยกโชดอนันต์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
30 ก.ค. 2563
4 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
21 ก.ค. 2563
5 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาให้เอกชนรับดำเนินงานทำความสะอาด งานเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
15 ก.ค. 2563
6 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้่งก่อสร้างปรับปรุงถนนขยายผิวจราจรถนนสหกรณ์(บริเวณแยกโชดอนันต์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
09 ก.ค. 2563
7 ประกาศเทศบาลเมืองุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาให้เอกชนรับดำเนินงานกวาดทำความสะอาด งานเก็บขนมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
09 ก.ค. 2563
8 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่องประกวดราคาผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ จำนวน ๘๙ วันโดยวิธีเฉพราะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
29 มิ.ย. 2563
9 ตารางเเสดวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
25 มิ.ย. 2563
10 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจะปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
24 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42