ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนโครงการจ้างก่อสร้างศูนย์บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเทศบาลเมืองชุมพร โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
14
15 ก.ค. 2564
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
13 ก.ค. 2564
3 ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
06 ก.ค. 2564
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
30 มิ.ย. 2564
5 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
29 มิ.ย. 2564
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
28 มิ.ย. 2564
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
14 มิ.ย. 2564
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแลพราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
09 มิ.ย. 2564
9 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนจำนวน ๙๙,๖๔๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
04 มิ.ย. 2564
10 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน กค. ๓๒๘ ชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
53
28 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46