ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนรับดำเนินงานกวาดทำความสะอาด งานเก็บขนมูลฝอยเทศบาลเมืองชุมพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
6
26 ต.ค. 2564
2 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
26 ต.ค. 2564
3 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
14 ต.ค. 2564
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
08 ต.ค. 2564
5 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเซื้อเพลิง และการกำหนดปริมาณน้ำมันเซื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
29 ก.ย. 2564
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
20 ก.ย. 2564
7 ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
17 ก.ย. 2564
8 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างติดตั้งป้ายจราจร และสัญญาณไฟกระพริบโซลล์ ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
42
17 ก.ย. 2564
9 ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
17 ก.ย. 2564
10 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๔๘๙ รายการของเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
74
13 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48