ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสระเพชรแยกซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
11 พ.ค. 2565
2 สรุปผลการเรียนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
11 พ.ค. 2565
3 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสระเพชรแยกซ้าย ด้ววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
03 พ.ค. 2565
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
21 เม.ย. 2565
5 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรุงระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ถนนกรมหลวงซอย ๓ ถนนกรมหลวงชุมพร ซอย ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
18 เม.ย. 2565
6 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวศราคาจ้างก่อสร้าง คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนปรมินทรมรรคาซอย ๒๓(แยกซ้ายมือ ซอย ๒ ปด้วยงิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
18 เม.ย. 2565
7 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ถนนกรมหลวงชุมพร ซอย ๓ ถนนกรมหลวงชุมพร ซอย ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
04 เม.ย. 2565
8 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
04 เม.ย. 2565
9 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
31 มี.ค. 2565
10 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายโพธารส-วัดบางหมาก ผิวจราจรกว้าง ๕.๓๐-๖.๐๐เมตร หนา ๆ.๑๕ เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐เมตร บ่อพัก ดาวน์โหลดเอกสาร
35
29 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54