ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช่จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
25 ม.ค. 2565
2 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
18 ม.ค. 2565
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
17 ม.ค. 2565
4 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำสำหรับเด็กโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านท่าตะเภา จำนวน ๑ สร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกสื(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
11 ม.ค. 2565
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
11 ม.ค. 2565
6 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบาย ถนนปรมินทรมรรคา ๑๐ ซอย ๒โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
26
07 ม.ค. 2565
7 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย อำเภอเมืองชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
28
29 ธ.ค. 2564
8 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ถนนภูวนารถดำเนิน-สะพานเทศบาล ๓ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
25
27 ธ.ค. 2564
9 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ สายจักรีประพาส เเยกซ้าย โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
41
20 ธ.ค. 2564
10 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายปรมินทรมรรคา ซอย ๒๒ แยกขวา โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
37
16 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50