ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศใช้แผนการปฎิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
2
15 พ.ย. 2562
2 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดเสนอราคาจ้างจ้างเหมาให้เอกชนรับดำเนินงานกวาดทำความสะอาด งานเก็บขนมูลฝอยเทศบาลเมืองชุมพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
07 พ.ย. 2562
3 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
30 ต.ค. 2562
4 ประกาศ เทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ส. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
18 ต.ค. 2562
5 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพิธีเปิด-พิธีปิด การแข่งขันกีฬาากีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๓ เมืองช ดาวน์โหลดเอกสาร
8
08 ต.ค. 2562
6 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาให้เอกชนรับดำเนินงานกวาด งานเก็บขนมูลฝอยเทศบาลเมืองชุมพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยงิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
01 ต.ค. 2562
7 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถรางล้อยาง ขนาด ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 ก.ย. 2562
8 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาให้เอกชนรับดำเนินงานกวาดทำความสะอาด งานเก็บขนมูลฝอยเทศบาลเมืองชุมพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
24 ก.ย. 2562
9 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประราคาจ้างสร้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนกรมหลวงชุมพร(จากสี่แยกแขวงการทาง-หน้าสวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงศ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
20 ก.ย. 2562
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
10 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36