ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
06 พ.ค. 2564
2 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปฌนหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
21 เม.ย. 2564
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
07 เม.ย. 2564
4 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ราบงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
07 เม.ย. 2564
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
23 มี.ค. 2564
6 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ จำนวน ๖๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
23 มี.ค. 2564
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
19 มี.ค. 2564
8 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
19 มี.ค. 2564
9 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bigging) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
11 มี.ค. 2564
10 ประกาศเทสบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผลชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
09 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45