ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
22 ต.ค. 2563
2 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
22 ต.ค. 2563
3 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเทศบาลเมืองชุมพร จำนวน ๑ หลัง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
19 ต.ค. 2563
4 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
15 ต.ค. 2563
5 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
15 ต.ค. 2563
6 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเทศบาลเมืองชุมพร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
09 ต.ค. 2563
7 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาให้เอกชนรับดำเนินงานกวาดทำความสะอาด งานเก็บขนมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
08 ก.ย. 2563
8 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร ประกวดราคาซื้อขายครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
01 ก.ย. 2563
9 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก๒๐๐คน๘ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล๑(บ้านท่าตะเภา สังกัดเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังห ดาวน์โหลดเอกสาร
37
01 ก.ย. 2563
10 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
21 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43