ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
73
23 ก.ย. 2563
2 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
03 ส.ค. 2563
3 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
120
04 มี.ค. 2563
4 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
142
19 ธ.ค. 2562
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งวดที่๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
166
14 ก.ย. 2561
6 รายงานผลการดำเนินคามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (งวดที่๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
222
06 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1