ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
14 ต.ค. 2563
2 ประกาศ เทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
150
23 ก.ย. 2563
3 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
184
03 ส.ค. 2563
4 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
204
04 มี.ค. 2563
5 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
233
19 ธ.ค. 2562
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งวดที่๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
216
14 ก.ย. 2561
7 รายงานผลการดำเนินคามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (งวดที่๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
291
06 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1