ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
605
29 ธ.ค. 2564
2 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
3966
14 ต.ค. 2563
3 ประกาศ เทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
4094
23 ก.ย. 2563
4 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
4105
03 ส.ค. 2563
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งวดที่๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
4107
14 ก.ย. 2561
6 รายงานผลการดำเนินคามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (งวดที่๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
4176
06 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1