ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
184
04 ก.ย. 2562
2 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลเมืองชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
191
14 ส.ค. 2562
3 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป้นพนักงานจ้างตามภาระกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
314
26 ก.พ. 2562
4 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
18 ก.พ. 2562
5 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพรเรื่อง เรื่อง ยกเลิกและแก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลเมืองชุมพรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภททักษะ)เฉพาะตำแหน่งที่จะคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
122
15 ก.พ. 2562
6 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภททักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
120
06 ก.พ. 2562
7 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
143
29 ม.ค. 2562
8 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
499
03 ก.ย. 2561
9 ประกาศเทสบาลเมืองชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
340
08 มิ.ย. 2561
10 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการสรรหาพนักงานจางตามภารกิจ(ประเภททักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
198
16 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2