ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลเมืองชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
4475
14 ส.ค. 2562
12 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป้นพนักงานจ้างตามภาระกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
4384
26 ก.พ. 2562
13 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพรเรื่อง เรื่อง ยกเลิกและแก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลเมืองชุมพรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภททักษะ)เฉพาะตำแหน่งที่จะคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
4185
15 ก.พ. 2562
14 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภททักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
4157
06 ก.พ. 2562
15 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
4142
29 ม.ค. 2562
16 ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
4504
03 ก.ย. 2561
17 ประกาศเทสบาลเมืองชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
4331
08 มิ.ย. 2561
18 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการสรรหาพนักงานจางตามภารกิจ(ประเภททักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
4170
16 ก.พ. 2561
19 ประกาศสอบคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
4966
27 ธ.ค. 2557
20 ประกาศกำหนดวิชาการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารของเทศบาล
4636
24 เม.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3