" แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข "พร้อม  CD
ติดต่อขอรับแบบบ้านได้ที่กองช่าง
เทศบาลเมืองชุมพร 
โทร 077 - 511024 ต่อ 105
Untitled Document
 
เลือกตั้งเทศบาลเมืองชุมพร
     
เลือกตั้งเทศบาลเมืองชุมพร ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร
   
 
   วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายภูวฤทธิ์ ศิริเพ็ชร์ รองปลัดเทศบาลเมืองชุมพร หัวหน้าคณะทำงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ณ ห้องประชุมนางฟ้าชั้น.2 สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564